Tilskudsmuligheder

Jeg orienterer gerne om nuværende takst. Ved at kontakte mig pr. telefon eller mail vil jeg give svar hurtigst muligt.

Ved henvisning over sygesikring dvs. fra egen læge kan visse klientgrupper få et tilskud. Det drejer sig om mennesker udsat for:
 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. (Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet)
 9. personer der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. personer med let til moderat depression over 18 år
 11. personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, over 18 år

Når henvisningen er givet må der ikke gå over en måned før henvendelsen til psykolog foretages idet den ellers skal fornys gennem egen læge.

Er klienten mellem 18-21 år er det med fuldt tilskud dvs. gratis med henvisningsårsag 10 eller 11.

Der kan af og til være andre muligheder for at søge hjælp til betaling. Det kan være af økonomiske grunde eller af helbredsmæssige/ arbejdsmæssige grunde og da skal man henvende sig i sin kommune hos sin sagsbehandler.

Er man forsikret i forsikringsselskab kan der også være mulighed for tilskud til psykologhjælp.

Overenskomst med sygesikringen.

I nogle tilfælde kan arbejdspladsen have ordninger hvor der kan gives hjælp til psykolog især hvis problemerne er relateret til arbejdet eller har betydning for arbejdsindsatsen.