Behandlingsområder

Psykologisk behandling

Psykiske problemer kan omhandle sorg, krise, alvorlig sygdom hos sig selv eller hos ens nærmeste, depression, angst, udbrændthed, stress, parforholdsproblemer eller vanskeligheder i forældre/barn relationen. Der kan også være tale om en styrkelse af selvværd, øget selvtillid og dermed at føle sig bedre i stand til at tackle livet.

Behandlingen består i en række samtaler, hvor du sammen med psykologen undersøger dit problem og evt. baggrunden for det. Gennem denne proces vil du kunne udvikle større selvforståelse og få flere perspektiver på dit liv. Der vil altid følge en personlig udvikling af en vellykket terapi.

Supervision

Jeg tilbyder supervision og terapi for psykologer. Som godkendt specialist og supervisor i 2 specialistuddannelser er jeg automatisk godkendt af dansk Psykologforening som supervisor. Hvis I på jeres arbejdsplads ønsker at være 3-4 eller flere sammen i en gruppe eller du har talt med psykologer fra andre arbejdspladser om at gå sammen i en gruppe er I velkommen til at kontakte mig.

For psykologer se under Videreuddannelse for psykologer.Depression

Lider man af en depression føles en tristhed og nedtrykthed. Man har ikke rigtig lyst til noget og interessen for andre er formindsket. Ens energi kan være nedsat, og trætheden øget. Man har under en depression ofte nedsat selvtillid med mange selvbebrejdelser. Der kan være selvmordstanker. Det kan være svært at koncentrere sig og tit har man søvnforstyrrelser.

En del mennesker vil gerne undgå medicinsk behandling og søger i stedet psykologisk behandling. Andre får medicinsk behandling men ønsker at kombinere dette med psykologisk behandling.
[Til toppen af siden]

Depression

Angst

Angst er en medfødt følelse. Stærke følelser af angst udløses, når vi havner i situationer, vi ikke kan håndtere, som vi plejer. Det er kroppens måde at fortælle os, at der er fare på færde.

Mange, der opsøger en psykolog, har oplevet pludselig eller tilbagevendende angst og har ikke kunnet finde ud af, hvad der kunne hjælpe. Angst opleves forskelligt. Men målet er, at du forbedrer dine muligheder for at genvinde kontrol over den. I et åbent samarbejde mellem klient og terapeut koncentrerer man sig om, at ændre de individuelle uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre. Desuden søge årsager til angsten i sin baggrund og opvækst og derved opnå en større indsigt i sine følelsesmæssige reaktionsmåder.
[Til toppen af siden]

Angst

Eksistentielle kriser og sorg

Kriser, der opstår ved akutte eller længerevarende omskiftelser i tilværelsen. Det kan være kriser som følge af: skilsmisse, sygdom, dødsfald blandt familie eller venner, det at blive ældre, arbejdsløshed, overfald, ulykker mv.

Ved alvorlig sygdom hos ens nærmeste eller hos sig selv kan der opstå angst og uro. Man kan gå helt i stå, lukke sig inde i sig selv og føle at livet har svigtet. Ens forventninger til fremtiden slukkes og håbløsheden melder sig oftere end før. Der kan være mange tanker som er svære og fylder meget. Man sover dårligt. Selv om man taler med andre om det hele føles det ikke som om det alligevel nytter noget.
[Til toppen af siden]

Eksistentielle kriser

Stress og udbrændhed

Stress opstår når der er for mange krav fra omverdenen som du ikke synes du kan leve op til. Oveni kravene udefra kommer de krav du stiller til dig selv og som du ikke synes du magter.

Stress giver en følelse af handlingslammelse. Du bliver ude af stand til at gøre bare lidt af det du godt ved du burde. Der kan være mange selvkritiske tanker og følelser af ikke at række til. Der kan være tale om søvnproblemer; enten at du sover for meget, for lidt eller afbrudt søvn.

Langvarig uoverensstemmelse mellem de krav der stilles til dig og de ressourcer du har, kan føre til alvorlig angst eller depression. Det er derfor vigtigt at lytte efter når tegnene er der og få hjælp så tidligt som muligt.
[Til toppen af siden]

Stress og Udbrændhed

Lavt selvværd

At man ønsker at styrke sin personlighed og øge sit selvværd kan der være mange grunde til. Et lavt selvværd kan være indlært fra barnsben, gennem en forvrænget selvopfattelse på grund af svigt og traumer. På trods af en tilsyneladende "normal" barndom, kan der alligevel ligge mange følelser af nederlag. Da kan det være en hjælp at tale med psykologen, fokusere på personlige ressourcer frem for mangler som man kender så godt og ofte fejlbedømmer.
[Til toppen af siden]
Lavt selvværd

Parforholdsproblemer

Et parforhold kan komme ind på en skæv kurs. Der kan være tale om uoverensstemmelser, jalousi, svigt mv. Man kan som par være kørt fast i gamle vaner og mønstre, og forstår ikke hinanden længere. Man er ikke i stand til at tale sammen om dette. Når det forsøges opstår der hurtigt uoverensstemmelser der gør en god samtale umulig. I et parforhold er det vigtigt at kunne forstå hinanden og give plads for begge parters behov, ønsker og særheder. En hjælp til dette er at få sat ord på sine behov og ønsker sammen med en professionel der kan hjælpe samtalen ind på et rigtigt spor.
[Til toppen af siden]
Parforholdsproblemer

Børn og Unge

Jeg er specialist indenfor børn -og unge området, hvilket betyder at jeg i løbet af min faglige udvikling har arbejdet i 8 år indenfor dette område og taget en specialistuddannelse. Jeg arbejder fortsat med både børn og unge i terapi. Det kan være børn og unge der har været udsat for svigt. børn og unge der lider af angst eller depression, børn og unge der ikke kan lide at gå i skole eller børn der er anbragt udenfor hjemmet og føler at de har brug for en udenforstående at tale med dette om. Det kan være unge hvor der i hjemmet er vanskeligheder mellem den unge og forældrene.  
[Til toppen af siden]
Børn og Unge