Arbejdsmetoder

Min primære arbejdsmetode er samtalen. Netop fordi hvert menneske er unikt tager jeg hver gang udgangspunkt i den enkeltes ønsker og forståelse af sin situation. Når man har det svært, er det en hjælp at blive mødt lige der hvor man står. At føle sig hørt og forstået er altafgørende for et godt samarbejde.

Derudover kan der inddrages metoder i arbejdet alt efter hvilke problemstillinger du/I kommer med til samtalen.

Det kan være metoder der tager udgangspunkt i følelser(emotioner) eller metoder der tager udgangspunkt i tanker(kognitioner). Samtalen kan omhandle grundlæggende eksistentielle forhold. Den kan give dig redskaber du kan bruge i dit arbejde med at nå dine mål.

Jeg arbejder derudover med tegneterapeutiske tekniker. Disse kan inddrages i arbejdet efter behov og ønsker. Tegning er ligesom arbejdet med drømme, narrative tekniker, hypnose osv. en genvej til hukommelsen og den ubevidste intelligens. Tegningen bliver i terapi/supervision det fælles tredje; et sted at mødes. Kontakten mellem terapeut og klient er som altid det bærende element. Klienten er eksperten på rejsen i det på sin vis ukendte land. Terapeuten sætter rammen og viser vej.

Jeg er efteruddannet i en psykodynamisk tradition og arbejder samtidig ud fra en eksistentielt orienteret opfattelse af de psykologiske mekanismer og behandlingen af disse. Jeg finder det vigtigt at benytte de metoder og den teori der passer til det enkelte menneske og de problemstillinger der fremtræder.

Mit udgangspunkt er, at kontakten mellem mennesker er afgørende for udbyttet af en terapi. Dette understreges af mange undersøgelser omhandlende virkningen af terapi. Undersøgelser viser at såfremt man som klient ikke føler sig forstået og hørt med alle sine kantede og forvirrende særheder så sker der ingen forandring. Det er i mødet med det andet menneske (psykologen) forandringer får mulighed for at opstå.